DOUBLE ACCOUNT

สำนักงานบัญชีครบวงจร


ทำบัญชี ปิดงบ ภาษีทั้งระบบ ครบวงจรจบในที่เดียว มั่นใจได้

รับทำบัญชีปิดงบการเงินบัญชีบริษัทบัญชีองค์กรบัญชีหจก.มืออาชีพ

Image
รับทำบัญชี
รายเดือน รายปี ครบวงจร
รับปิดงบ ทำภาษี
มาที่นี่ได้ครบ งานจบ กล้ารับประกัน

รับงานในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และทั่วประเทศไทย

Image

www.doubleacc.com

บริษัท ดับเบิ้ล แอคเค้าท์ จำกัด

ทำบัญชี ปิดงบ ภาษีทั้งระบบ ครบวงจรจบในที่เดียว มั่นใจได้

รับงานในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และทั่วประเทศไทย

เราคือสำนักงานบัญชี ครบวงจร รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี ภาษีทั้งระบบ จบในที่เดียว ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารบัญชีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร พร้อมเทคนิคประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง พร้อมให้บริการงานบัญชีและภาษี ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น SMEs ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
 โทร 065-324-1441
Image

บริษัท ดับเบิ้ล แอคเค้าท์ จำกัด

สำนักงานบัญชีครบวงจร

รับทำบัญชีปิดงบการเงินบัญชีบริษัทบัญชีองค์กรบัญชีหจก.มืออาชีพ

0-2119-7566 fax

คุ้มเกินราคา
ทำบัญชีราคาเหมาะสม พร้อมปรึกษาธุรกิจที่เสมือนเป็นหุ้นส่วนที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจท่านตลอดไป
ประสบการณ์สูง
ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ตรง เคลียร์ได้ทุกประเด็น
ตรงเวลา
ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตาม
มั่นใจได้ 100%
ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากมาย ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง (SMEs) และใหญ่

บริการ และ ราคา

เลือกบริการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน บริษัท และห้างหุ้นส่วน

Image
เริ่มต้น 2,000 บาทต่อเดือน (ปกติ 3,000)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ยื่นงบการเงินให้ ฟรี!
 • บริการรับส่งเอกสารถึงที
 • เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
 • คำแนะนำการจัดทำเอกสารบัญชี

ปิดงบเปล่า บริษัท และห้างหุ้นส่วน

Image
ราคาเดียว 7,900 บาท (ปกติ 10,000)
 • ยื่นงบการเงินให้ ฟรี!
 • บริการรับส่งเอกสารถึงที
 • เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
 • คำแนะนำการจัดทำเอกสารบัญชี

รับปิดงบการเงิน งบด่วน งบย้อนหลัง บริษัท และห้างหุ้นส่วน

Image
เริ่มต้น 7,900 บาท (ปกติ 10,000)
 • ยื่นงบการเงินให้ ฟรี!
 • บริการรับส่งเอกสารถึงที
 • เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
 • คำแนะนำการจัดทำเอกสารบัญชี


ทำบัญชีครบวงจร

Image
สำหรับธุรกิจบริการ เริ่มต้น 5,000บาท/เดือน

ธุรกิจซื้อมาขายไป เริ่มต้น 7,000บาท/เดือน

รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว

 •  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีทั้งหมด >> ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน,ใบหัก ณ ที่จ่าย,รายงานสินค้าคงเหลือ (สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป)
 •  ยื่นงบการเงินให้ ฟรี!
 •  บริการรับส่งเอกสารถึงที
 •  เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
 •  คำแนะนำการจัดทำเอกสารบัญชี

พิเศษบริการเสริมสำหรับลูกค้ารายเดือน

Image
บริการวางบิล-รับเช็ค-ฝากเช็ค เริ่มต้นครั้งละ 500 บาท (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว
 •  บริการวางบิล-รับเช็ค-ฝากเช็ค เริ่มต้นครั้งละ 500 บาท (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
 • จัดทำทะเบียนเงินเดือน พร้อมจัดทำสลิปเงินเดือนให้พนักงาน (สอบถามราคา)
 • บริการติดตามหนี้ คุยกับฝ่ายบัญชี-การเงินของลูกค้า (สอบถามราคา)
 • บริการบริหารด้านการเงิน (โทรติดตามหนี้,เตรียมเอกสารจ่ายเงิน,ประสานงานด้านบัญชี-การเงินกับคู่ค้า) (สอบถามราคา)

ONE STOP SERVICES
เราให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารบัญชีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร พร้อมเทคนิคประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง พร้อมให้บริการงานบัญชีและภาษี ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น SMEs ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่
สิ่งที่ท่านจะได้รับในแต่ละเดือน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • จัดทำบัญชีประจำเดือน
 • จัดทำภาษีและนำส่งประจำเดือน
 • ปิดบัญชีประจำปี จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ฟรี! ส่งงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านใช้วิเคราะห์กิจการ เพื่อประโยชน์ในวางแผนภาษีแบบเรียลไทม์ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเห็นตัวเลขฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการในแต่ละเดือน
Image
บริการที่ท่านจะได้รับ
 • ฟรี! ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
 • ฟรี! ขอยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
 • ฟรี! ขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ฟรี! ขอยื่นแบบประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ฟรี! ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
 • ฟรี! บริการรับ-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
Image
บริการงานบัญชีและภาษีที่ท่านจะได้รับ
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
Image
บริการงานประกันสังคมที่ท่านจะได้รับ
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • แจ้งพนักงานเข้า หรือลาออก
 • ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างงาน และสภาพการทำงาน (คร.11)
Image